Bezpieczeństwo w Portalu transakcyjnym Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA

 • Wszystkie dane przekazywane za pośrednictwem Portalu objęte są tajemnicą ubezpieczeniową określoną w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
 • Konfiguracja aplikacji i infrastruktury Serwisu Internetowego opiera się na spełnianiu dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem.
 • Dostęp do Serwisu internetowego jest możliwy tylko po uwierzytelnieniu Użytkownika. Przed pierwszym logowaniem wymagana jest Autoryzacja Użytkownika poprzez podanie: Identyfikatora, numeru PESEL albo numeru dokumentu tożsamości oraz otrzymanego Kodu autoryzacji.
 • Po zalogowaniu się Użytkownik ma dostępną informację o ostatnim poprawnym i błędnym logowaniu, jeśli takie miały miejsce.
 • Jeżeli logowanie miało niepomyślny przebieg, odpowiedź Serwisu internetowego nie wskazuje, który z elementów (Identyfikator czy Hasło) był nieprawidłowy.
 • Po trzech nieudanych próbach zalogowania konto Użytkownika zostanie czasowo zablokowane.
 • Identyfikatory Użytkowników są unikalne.
 • W Serwisie internetowym stosowany jest protokół https, dzięki czemu żadne dane nie są transmitowane jawnie. Portal portal.openlife.pl posiada certyfikat wystawiony przez Unizeto Technologies SA.
 • Hasła Użytkowników są przechowywane w bazie Serwisu internetowego w postaci, która uniemożliwia odczytanie pierwotnej postaci Hasła.
 • Hasła i Identyfikatora nie wolno udostępniać osobom trzecim. Nie należy zapisywać ich w miejscach łatwo dostępnych. Najlepiej nie zgadzać się na zapamiętanie Hasła w przeglądarce. W przypadku podejrzenia o nieautoryzowany dostęp do konta należy Hasło natychmiast zmienić i poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń o zaistniałym fakcie.
 • Minimalna długość Hasła wynosi 10 znaków i powinno spełniać 3 z 4 warunków: jedna wielka litera, jedna mała litera, jedna cyfra, jeden znak specjalny (w tym spacja). Nie powinno również zawierać więcej niż dwa identyczne znaki z rzędu.
 • Znaki Hasła nie są widoczne podczas jego wpisywania .
 • Każdy nowy Użytkownik Serwisu internetowego otrzymuje losowo generowany Kod autoryzacji.
 • Utworzony Kod autoryzacji wygasa po pierwszym użyciu lub po minięciu określonego czasu. Po zalogowaniu się z tym Kodem do Serwisu internetowego otwiera się formularz zmiany Hasła, uniemożliwiający wykonanie jakiejkolwiek innej operacji.
 • Sesja użytkownika wygasa po 25 minutach braku aktywności.
 • Z Serwisu internetowego najlepiej korzystać z komputerów domowych, unikać komputerów w kafejkach internetowych i innych miejscach publicznych. Po zalogowaniu się do Serwisu internetowego nie należy opuszczać komputera, dopóki nie zakończy się pracy i nie wyloguje się z aplikacji.
 • W przeglądarce internetowej należy regularnie usuwać pliki tymczasowe.
 • Przed zalogowaniem należy sprawdzić czy strona jest szyfrowana. Nie należy lekceważyć komunikatów o błędnym lub nieaktualnym certyfikacie. W takim przypadku nie należy logować się do Serwisu internetowego, a powiadomić o problemie Towarzystwo Ubezpieczeń.