Bezpieczne logowanie

Zanim się zalogujesz, sprawdź adres strony (prawidłowy to: https://portal.openlife.pl/frontend/login.html) oraz poprawność jej certyfikatu - kliknij w ikonę zamkniętej kłódki w pasku przeglądarki.
Więcej o bezpieczeństwie

Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).

Jeśli przez 25 minut w serwisie internetowym nie wykonasz żadnego działania powodującego przejście na inną stronę, zostaniesz ze względów bezpieczeństwa przeniesiony do strony logowania. Zaloguj się ponownie, aby powrócić do poprzednio prezentowanej strony.